Ogłoszenia o przetargach

ROK 2020

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA pobierz
załącznik nr 8 - wzór umowy pobierz
załącznik nr 7 - informacja o grupie kapitałowej pobierz
załącznik nr 6 - wykaz osób pobierz
załącznik nr 5 - wykaz usług pobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie pobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie pobierz
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia pobierz
załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi pobierz
zmiana w SIWZ pobierz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pobierz

 

 

 

 


 

ROK 2019

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH.

 

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pobierz
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA pobierz
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz
Zapytanie do SIWZ + odpowiedź pobierz
załącznik nr 8 - wzór umowy pobierz
załącznik nr 7 - informacja o grupie kapitałowej pobierz
załącznik nr 6 - wykaz osób pobierz
załącznik nr 5 - wykaz usług pobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie pobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie pobierz
załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia pobierz
załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pobierz

 

 

 

 

 

 

ROK 2017

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W KATOWICACH
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -27.07.2017 pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ 50SZTUK KOMPUTERÓW DLA PUP W KATOWICACH
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -05.06.2017 pobierz
ZMIANA SIWZ pobierz
Zapytanie do SIWZ + odpowiedź pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 

 


ROK 2016

 

 

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 20.12.2016 r. pobierz
Zapytanie do SIWZ + odpowiedz pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 


 

 

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 19.12.2016 r. pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 

 


Przetarg nieograniczony na zakup 120 szt. licencji Windows Server CAL 2016 Open No Level Government UnserCAL dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz
Zapytanie do SIWZ pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Przetarg nieograniczony  na zakup i dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Powiatowego Urzędu Pracy  w Katowicach
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Art. 86 ust. 5 ustawy PZP) pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie SIWZ pobierz
ZMIANA SIWZ pobierz
Ogłoszenie o zmianie SIWZ pobierz
ZMIANA SIWZ pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 

 


Przetarg nieograniczony  na dostawę i wdrożenie  oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z migracją danych z Systemu Talgos dla Powiatowego Urzędu Pracy 
w Katowicach
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz
Wyjaśnienia i zmiana do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia do SIWZ pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami pobierz

 


Przetarg nieograniczony  na dostawę, wdrożenie i montaż oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy  w Katowicach
 
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź 2 pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu UZP pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony  na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji multimedialnej wraz z 6 wyświetlaczami dla Powiatowego Urzędu Pracy  w Katowicach
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Strona tytułowa SIWZ pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz
zapytanie do SIWZ i odpowiedź i zmiana SIWZ pobierz
załącznik nr 1 do SIWZ zmiana pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź i zmiana SIWZ pobierz
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź pobierz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz
zapytanie do SIWZ i odpowiedź i zmana SIWZ pobierz
Zapytanie do SIWZ i odpowiedź pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia   pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

 


 

ROK 2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Nowy załącznik nr 7 do SIWZ     pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia     pobierz
Zapytanie do SIWZ z odpowiedzią i zmiana SIWZ    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu     pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    pobierz

 

 


ROK 2014

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę laptopa wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowania biurowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1. PO KL
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Zapytanie, wyjaśnienia i zmiana SIWZ

   pobierz wyjaśnienia 2

   pobierz załącznik nr 5 do SIWZ 2 zmiana

   pobierz wyjaśnienia

   pobierz załącznik nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1. PO KL
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

   pobierz

   pobierz 2

Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    pobierz
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ    pobierz
Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym Windows 7 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Zapytanie i wyjaśnienia do SIWZ    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym Windows 7 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Wyjaśnienia do SIWZ    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy w ramach projektu "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    pobierz
Zmiana SIWZ    pobierz
Wyjaśnienia do SIWZ    pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu    pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    pobierz

 


ROK 2013

 

Przetarg nieograniczony na przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach oraz osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia       pobierz
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

   pobierz

   pobierz 2

Ogłoszenie o zamówieniu         pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

   pobierz

   pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu         pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia  pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami  pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Wyjaśnienia do SIWZ 2    pobierz
Wyjaśnienia do SIWZ  pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia  pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami  pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę laptopa, drukarki laserowej i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Restart kariery" - Poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyjaśnienia do SIWZ pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia  pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami  pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne katowiczanki" - Poddziałanie 6.1.1 POKL oraz "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1 POKL
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałalnie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zamówieniu   pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia   pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami pobierz
Zapytania do SIWZ pobierz zapytanie nr 1                         pobierz zapytanie nr 2
Odpowiedź na zapytanie do SWIZ pobierz str 1        pobierz str 2

 


 

Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjnych (informatorów) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałalnie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjnych (informatorów) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałalnie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz
Wyjaśnienia do SIWZ    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 PO KL.
Ogłoszenie o zamówieniu       pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ogłoszenie o zamówieniu        pobierz
Strona tytułowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia    pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami    pobierz

 

Wytworzył:
Jakub Solata <br> Stanowisko ds. informatyki
Udostępnił:
Solata Jakub
(2012-07-27 15:03:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Paluch Damian
(2021-02-04 12:05:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki