Archiwum - Rozstrzygnięcia postępowań

                                         2020

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Zawiadomienie o wynikach postępowania publicznego                   pobierz  

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla PUP

zawiadomienie o wynikach postępowania publicznego                   pobierz         

 


                                         2019

Przetarg nieograniczony na realizację usługi sprzątania budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA pobierz

 


 

ROK  2017                     


L.P. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. pobierz
1. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pobierz

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę
50 sztuk komputerów
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

pobierz

           


                                         ROK 2016


LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

pobierz

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
2. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 
-
ZAWIADOMIENIE Z DNIA 28.12.2016 r.
pobierz
1.

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

pobierz

 


LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na zakup 120 szt. licencji Windows Server CAL 2016 Open No Level Government UnserCAL. - Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

pobierz

 

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
2. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach -
Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. części 1,2,4,5,6,7,8
pobierz
1.

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach -
Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. części 3

 

   pobierz

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób
i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.01.2017 r.

 

pobierz

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób
i mienia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.01.2017 r.

 

pobierz

 


 

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1.

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z migracją danych z Sytemu Talgos dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach - zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

   pobierz

 


Lp.

Nazwa postępowania

Wyniki / pobierz

3 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla PUP Katowice- WYNIKI CZĘŚĆ 1,5 i 6 pobierz
2 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla PUP Katowice- WYNIKI CZĘŚĆ 3 i CZĘŚĆ 4 pobierz
1 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń komputerowych dla PUP Katowice - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 2 pobierz

 

 

 


Lp.

Nazwa postępowania

Wyniki / pobierz

2 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert pobierz
1 Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji multimedialnej wraz z 6 wyświetlaczami dla PUP Katowice - zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz

 

 

 

 

 


 

 


 

Lp.

Nazwa postępowania

Wyniki / pobierz

5 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie oferty dot. części 2 pobierz
4 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy części 12 pobierz
3. Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy części 2,6,9,12 pobierz
2. Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach - dotyczy części 7 powtórzonej

pobierz

1.

Sprostowanie

pobierz

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach - dotyczy części 1,3,4,5,7,8,9,10,11

pobierz

 

 

 

 

 

 

ROK 2015

 

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI / POBIERZ
1. Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
     

 

 

 

ROK 2014

 

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI/POBIERZ
8. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
7. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę laptopa wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowania biurowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1. POKL    pobierz
6. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
5. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
4. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1. POKL    pobierz
3. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym Windows 7 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
2. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym Windows 7 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

   pobierz 2

   pobierz

1. Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy w ramach projektu "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROK 2013

 

LP. NAZWA POSTĘPOWANIA WYNIKI/POBIERZ
15. Przetarg nieograniczony na przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach oraz osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach    pobierz
14. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
13. Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
12. Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach    pobierz
11. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę laptopa, drukarki laserowej i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 PO KL    pobierz
10. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne katowiczanki" - Poddziałanie 6.1.1. POKL oraz "Na początek staż" - Poddziałanie 6.1.1. POKL

  pobierz

9. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  pobierz

  pobierz

8. Zapytanie o cenę na przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno-epidemiologicznych z zakresu medycyny pracy osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  pobierz

7. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

  pobierz

 
6.  Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjnych (informatorów) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczn ego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   pobierz
5. Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjnych (informatorów) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Eurokadry IV" - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   pobierz
4. Zapytanie o cenę na przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno-epidemiologicznych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach   pobierz
3. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

  pobierz

  pobierz

  pobierz

2. Zapytanie o cenę na przeprowadzanie badań profilaktycznych oraz sanitarno-epidemiologicznych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach   pobierz
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 PO KL   pobierz

 

Wytworzył:
Agnieszka Kowaluk <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-08-31 14:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2022-10-17 13:44:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki