Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 902)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za daną informację

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 902.

 

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-30 12:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Bryłka Dawid
(2022-10-25 09:37:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki