☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Środa 24.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1065)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


 

(Dz.U. 2010 Nr 257 poz. 1726)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 531)
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 146)
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 

 

(Dz.U. 2009 Nr 6 poz. 33)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

 

(Dz.U. 2009 Nr 161 poz. 1278)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 

(Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1706)
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

  

(Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 

(Dz.U. 2009 Nr 125 poz. 1035)
Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

 

(Dz.U. 2009 Nr 115 poz. 964)
Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom,
które utraciły pracę

 

(Dz. U. 2009 Nr 91 poz. 742)
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

(Dz.U. 2009 Nr 6 poz. 33)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

 

(Dz. U. 2009 Nr 97 poz. 800)
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 

(Dz. U. 2009 Nr 69 poz. 595)
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz.U. 2009 Nr 6 poz. 33)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

 

(Dz. U. 2008 Nr 216 poz. 1367)
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz. U. 2008 Nr 237 poz. 1654)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz. U. 2008 Nr 171 poz. 1056)
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

 

(Dz. U. 2008 Nr 134 poz. 850)
Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

(Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1378)
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

(Dz. U. 2008 Nr 70 poz. 416)
Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 


 

(Dz.U. 2012 poz. 1548)
USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz.U. 2012. poz. 1456)
USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 

(Dz. U. 2012 poz. 769)
USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

(Dz.U. 2012 poz. 637)
USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz. U. 2012 poz. 589)
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

(Dz. U. 2011 Nr 291 poz. 1707)
USTAWA z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 

(Dz.U. 2011 Nr 205 poz. 1211)
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz. U. 2012 poz. 1206)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugiej ustawy o finansach publicznych

 

(Dz. U. 2011 Nr 171 poz. 1016)
USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

 

(Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622)
USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 

(Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235)
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

(Dz. U. 2011 Nr 1293poz. 1726)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 

(Dz. U. 2011 Nr 70 poz. 1725)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Wytworzył:
Ewa Kowalczyk
Dział ds. ewidencji i świadczeń
Udostępnił:
Marcin Gajda
(2004-07-27 13:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ireneusz Kęsiak
(2017-06-06 09:34:16)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X