Oferty pracy w PUP Katowice

 

 

Kwestionariusz osobowy: ...pobierz ...pobierz

Oświadczenia:                     ...pobierz ...pobierz

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

(ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice)

 

ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska:

 

 

Stanowiska Urzędnicze:

 
Oferowane stanowisko Data publikacji Termin składania dokumentów

Wyniki

 

 

Specjalista ds. programów - stażysta

Referat ds. projektów i szkoleń

 

Klauzula RODO

pdf

08.02.2024 19.02.2024 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

Klauzula RODO

pdf

03.10.2023 13.10.2023

wynikipdf

Księgowy
(Referat ds. finansowo-księgowych)

pdf

Klauzula RODO

pdf

03.10.2023 13.10.2023

wynikipdf

Doradca zawodowy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

08.08.2023 21.08.2023 wyniki pdf

Pośrednik prcy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

26.05.2023 09.06.2023 wyniki pdf

Pośrednik prcy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

27.03.2023 12.04.2023 wyniki pdf

Doradca zawodowy-stażysta

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

03.03.2023 14.03.2023 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

03.03.2023 14.03.2023 wyniki pdf

Księgowy

(Referat ds. finansowo - księgowych)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

27.02.2023 09.03.2023 wyniki pdf

Specjalista ds. programów

(Dział ds. instrumentów rynku pracy)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

06.09.2022 19.09.2022 wyniki pdf

Księgowy

(Referat ds. finansowo - księgowych)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

11.07.2022 22.07.2022 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

08.06.2022 24.06.2022 wyniki pdf

Specjalista ds. programów - stażysta

(Referat ds. projektów i szkoleń)

pdf

 

Klauzula RODO

pdf

20.05.2022 01.06.2022 wyniki pdf

Doradca zawodowy-stażysta

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf
02.05.2022 13.05.2022

wyniki pdf

 

Starszy referent

(Referat ds. obsługi prawnej i kadr)

pdf

Klauzula RODO

pdf
14.04.2022 25.04.2022

wyniki pdf

 

Inspektor.

(Referat ds. obsługi prawnej i kadr)

pdf

Klauzula RODO

pdf
23.03.2022 04.04.2022

wynki pdf

 

Pośrednik pracy- stażysta/Pośrednik pracy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa)

pdf

Klauzula RODO

pdf
17.03.2022 28.03.2022

 

wyniki pdf

Pośrednik pracy- stażysta/Pośrednik pracy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa)

pdf

Klauzula RODO

pdf
17.11.2021 30.11.2021

wyniki

pdf

Specjalista ds. aktywizacji

(Dział ds. instrumentów rynku pracy)

pdf

Klauzula RODO

pdf
07.10.2021 18.10.2021

wyniki

pdf

Doradca zawodowy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

 

16.09.2021 27.09.2021

wyniki

pdf

Pośrednik pracy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf
23.07.2021 06.08.2021 wyniki

 

Inspektor ochrony danych / Inspektor

(Stanowisko ds. prawnych i ochrony danych osobowych/ Referat ds. obsługi prawnej i kadr)

pdf

Klauzula RODO

pdf
23.07.2021 06.08.2021 wyniki

 

Doradca zawodowy-stażysta

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

29.01.2021 09.02.2021 wynikipdf

Doradca zawodowy

(Referat ds. projektów i szkoleń)

pdf

Klauzula RODO

pdf

16.10.2020 29.10.2020 wynikipdf

Inspektor ochrony danych / Inspektor

(Stanowisko ds. prawnych i Ochrony Danych Osobowych/ Referat ds. organizacyjno -
administracyjnych)

pdf

Klauzula RODO

pdf
15.09.2020 28.09.2020 wynikipdf

Referent / Specjalista ds. aktywizacji

(Referat ds. instrumentów rynku pracy)

pdf

Klauzula RODO

pdf
27.08.2020 07.09.2020 wyniki pdf

Kierownik Referatu ds. projektów i szkoleń

(Referat ds. projektów i szkoleń)

pdf

Klauzula RODO

pdf
31.07.2020 11.08.2020 wyniki pdf

Doradca zawodowy

(Dział ds. pośrednictwa i poradnictwa)

pdf

Klauzula RODO

pdf
31.07.2020 11.08.2020 wyniki pdf

Informatyk

(Stanowisko ds. Informatyki)

pdf

Klauzula RODO

pdf
25.03.2020 06.04.2020 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

Klauzula RODO

pdf
24.01.2020 03.02.2020 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

Klauzula RODO

pdf

09.01.2020 20.01.2020 wyniki pdf

Doradca zawodowy – stażysta / Doradca zawodowy


(Referat ds. Poradnictwa Zawodowego tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

20.12.2019 02.01.2020 wyniki pdf

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

(Dział ds. ewidencji i świadczeń)

pdf

Klauzula RODO

pdf

19.12.2019 02.01.2020

wyniki

pdf

Pośrednik pracy – stażysta / Pośrednik pracy

(Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

09.12.2019 19.12.2019

wyniki

pdf

Specjalista ds. aktywizacji


(Referat ds. instrumentów rynku pracy)

pdf

Klauzula RODO

pdf

03.12.2019 13.12.2019

wyniki

pdf

Doradca zawodowy – stażysta / Doradca zawodowy


(Referat ds. Poradnictwa Zawodowego tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

30.10.2019 12.11.2019

wyniki

pdf

Pośrednik pracy – stażysta / Pośrednik pracy

(Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

28.10.2019 07.11.2019

wyniki

pdf

Doradca zawodowy – stażysta / Doradca zawodowy


(Referat ds. Poradnictwa Zawodowego tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

02.10.2019 14.10.2019 wyniki

pdf

Pośrednik pracy – stażysta / Pośrednik pracy

(Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

27.09.2019 07.10.2019 wyniki

pdf

Informatyk

(Stanowisko ds. informatyki)

pdf

Klauzula RODO

pdf

24.09.2019 15.10.2019 wyniki

pdf

Doradca zawodowy – stażysta / Doradca zawodowy


(Referat ds. Poradnictwa Zawodowego tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

03.09.2019 13.09.2019 wyniki

pdf

Doradca zawodowy – stażysta / Doradca zawodowy


(Referat ds. Poradnictwa Zawodowego tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

27.08.2019 06.09.2019 wyniki

pdf

Pośrednik pracy – stażysta / Pośrednik pracy

(Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

22.08.2019 05.09.2019 wyniki

pdf

Pośrednik pracy – stażysta / Pośrednik pracy

(Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń tworzący Centrum Aktywizacji Zawodowej)

pdf

Klauzula RODO

pdf

22.08.2019 05.09.2019 wyniki

pdf 


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Pośpiecha 14.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, biorących udział w procesie rekrutacyjnym, będą w przypadku braku ich odebrania komisyjnie niszczone po nawiązaniu stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub  po zakończeniu procedury naboru w wyniku którego nie zatrudniono żadnego pracownika, natomiast pozostałe dokumenty powstałe w związku ze złożoną ofertą aplikacyjną będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje: (032) 32-47-98 wew. 511, 510.

 

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
(2012-08-06)
Udostępnił:
Lech Krzysztof
(2005-12-14 10:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2024-02-23 11:23:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki