Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Środa 01.04.2015

ABC Powiatowego Urzędu Pracy

1. Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych
... pobierz ... pobierz

2. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji
... pobierz ... pobierz

3. Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
... pobierz ... pobierz

4. Wniosek o przeszkolenie w trybie indywidualnym
... pobierz ... pobierz

5. Formularz oferty pracy
... pobierz ... pobierz

6. Oferta pracy EURES

... pobierz  ... pobierz

 

7. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 
8. Wniosek o organizację przygotowania zawodowego dorosłych

... pobierz ... pobierz

 

9. Wniosek o dokonanie refundacji wydatków w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych

... pobierz ... pobierz

 

10. Wniosek o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestników programu przygotowania zawodowego dorosłych i zaliczenia egzaminu

...pobierz ... pobierz

 

11. Oświadczenie instytucji kredytującej

...pobierz ... pobierz

 

12. Wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

...pobierz ... pobierz

 

13. Formularz oświadczenia dla osób rejestrujących się w PUP, w przypadku gdy ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce

...pobierz ... pobierz

 


14. Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

  Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego (kfs) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego (kfs) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

15. Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wniosek Wn-O część I

Wniosek Wn-O część I

Wniosek Wn-O część II

Wniosek Wn-O część II

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 październik 2014r.,poz.1543)

 

16. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek Wn-W część I.1

Wniosek Wn-W część I.1

Wniosek Wn-W część I.2

Wniosek Wn-W część I.2

Wniosek Wn-W część II

Wniosek Wn-W część II

Krajowa oferta pracy

Krajowa oferta pracy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 październik 2014r.,poz.1543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Marek Bentkowski
(2004-07-29 11:47:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Solata
(2015-03-02 08:11:36)
DRUKUJ Drukuj   
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.5.10(12.04.2013)

ilość odwiedzin: 826368