Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Środa 28.01.2015

ABC Powiatowego Urzędu Pracy

1. Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych
... pobierz ... pobierz

2. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji
... pobierz ... pobierz

3. Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
... pobierz ... pobierz

4. Wniosek o przeszkolenie w trybie indywidualnym
... pobierz ... pobierz

5. Formularz oferty pracy
... pobierz ... pobierz

6. Oferta pracy EURES

... pobierz  ... pobierz7. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
... pobierz ... pobierz

8. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu / dot. prac społecznie użytecznych/
... pobierz ... pobierz

9. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na egzamin, o którym mowa w ar. 40 ust. 3a ustawy
... pobierz ... pobierz

10. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania
... pobierz ... pobierz

11. Wniosek o refundację kosztów opieki
... pobierz ... pobierz

12. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
... pobierz ... pobierz
 

13. Wniosek o organizację przygotowania zawodowego dorosłych
 

... pobierz ... pobierz

 

14. Wniosek o dokonanie refundacji wydatków w związku z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych

... pobierz ... pobierz

 

15. Wniosek o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestników programu przygotowania zawodowego dorosłych i zaliczenia egzaminu

...pobierz ... pobierz

 

16. Oświadczenie instytucji kredytującej

...pobierz ... pobierz

 

17. Wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

...pobierz ... pobierz

 

18. Formularz oświadczenia dla osób rejestrujących się w PUP, w przypadku gdy ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce

...pobierz ... pobierz


19. Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

  Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego (kfs) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego (kfs) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Marek Bentkowski
(2004-07-29 11:47:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Solata
(2015-01-27 08:35:39)
DRUKUJ Drukuj   
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.5.10(12.04.2013)

ilość odwiedzin: 806179