Adres i kontakt

 

PUP Katowice

 


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ul. Pośpiecha 14 40-852 Katowice

 

 

tel. 32 47 98 500
tel. 32 47 98 501
tel. 32 47 98 502
tel. 32 47 98 503
 

 

NIP: 954-22-23-907

REGON: 276765817

 

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,

 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

 


 

 

 

 

 

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Portal BIP ma za zadanie służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2012 r. Poz. 908)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. z 2022 r. poz. 902)

 

Ustawa z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.)

 

Ustawa z 8 października 2004 roku o zmianie ustawy o  Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407)

 

Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.)

 

 

Przepisy wykonawcze: 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz.U. Z 2007 r. Nr 10, poz. 68)

 

określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

 

Wytworzył:
Agnieszka Borówka-Kaczkowska <br> Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-22 09:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2022-10-14 12:38:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki