☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 474447
2 Oferty pracy w PUP Katowice 291418
3 Archiwum 111823
4 Rozstrzygnięcia przetargów 74961
5 Druki wzorcowe do pobrania 68134
6 Ogłoszenia o przetargach 65585
7 Staże u pracodawców 22292
8 Informacje dla bezrobotnych 20674
9 Moja sprawa 15518
10 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14270
11 Dyrektor 14198
12 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 13617
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 11734
14 Rejestracja 11129
15 Usługi społeczne 11120
16 Zapytania ofertowe 10872
17 Zastępca dyrektora 10562
18 Godziny otwarcia 10512
19 Schemat organizacyjny 10180
20 Struktura Organizacyjna 9774
21 Główny księgowy 9492
22 Druki dot. organizacji prac społecznie użytecznych 9432
23 Szkolenia w trybie indywidualnym 9352
24 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9195
25 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9122
26 Pośrednictwo pracy 9016
27 Aktywizacja zawodowa repatriantów 8454
28 Finansowanie kosztów studiów podyplomowch 8206
29 Prace interwencyjne 8199
30 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8162
31 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 7699
32 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7132
33 Redakcja Biuletynu 6852
34 Instrukcja korzystania z BIP 6372
35 Regulamin organizacyjny 6338
36 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 6296
37 Przygotowanie zawodowe dorosłych 6265
38 Status Jednostki 6258
39 Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania 5987
40 Ustawa o samorządzie powiatowym 5975
41 Poradnictwo zawodowe 5962
42 Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych 5836
43 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 5828
44 Statystyka lokalna 5614
45 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 5597
46 Szkolenia w trybie grupowym 5588
47 Jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej 5582
48 Zestawienie środków trwałych 5238
49 Roboty publiczne 5018
50 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5010
 
liczba odwiedzin: 474447