☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 494914
2 Oferty pracy w PUP Katowice 299924
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75395
4 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 72062
5 Druki wzorcowe do pobrania 69051
6 Informacje dla bezrobotnych 21557
7 Archiwum - Usługi społeczne 16971
8 Moja sprawa 15518
9 Dyrektor 15086
10 Zapytania ofertowe 14892
11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14777
12 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 14038
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 12138
14 Rejestracja 11629
15 Zastępca dyrektora 11261
16 Godziny otwarcia 11001
17 Schemat organizacyjny 10909
18 Struktura Organizacyjna 10388
19 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10207
20 Główny księgowy 10104
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9526
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8623
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 8121
24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7574
25 Redakcja Biuletynu 7213
26 Plan postępowań o udzielenie zamówień 7038
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 7037
28 Instrukcja korzystania z BIP 6788
29 Regulamin organizacyjny 6779
30 Status Jednostki 6618
31 Ustawa o samorządzie powiatowym 6311
32 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 6186
33 Statystyka lokalna 6046
34 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 5986
35 Zestawienie środków trwałych 5593
36 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5214
37 Dostęp do Informacji Publicznej 5014
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 5010
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 4969
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4791
41 Kontrole rok 2008 4647
42 Kontrole rok 2007 4256
43 Kontrole rok 2010 4228
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 4143
45 Kontrole rok 2012 3587
46 Kontrole rok 2013 3526
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3385
48 Kontrole rok 2011 3276
49 Polityka Prywatności 3046
50 Kontrole rok 2015 2443
 
liczba odwiedzin: 494914