Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.10.2021r

Projekt pilotażowy Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2021r

Zaproszenie do składania wyceny pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej w ramach projektu pilotażowego w Inkubatorze Zawodowej Aktywizacji Seniora

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


Zaproszenie do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatyzującego).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, w zawiązku z planowaną organizacją w październiku 2021 roku szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatyzującego).

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.09.2021r

Wejdź na rynek z perspektywą najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2021r

Wejdź na rynek z perspektywą pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatyzującego).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, w zawiązku z planowaną organizacją w październiku 2021 roku szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatyzującego).

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1


Zaproszenie do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatomatyzującego).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, w zawiązku z planowaną organizacją w październiku 2021 roku szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, zaprasza do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej: Tester oprogramowania (tester manualny z wprowadzeniem do testowania automatomatyzującego).

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1


Zaproszenie do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych: Programista C++ od podstaw wraz z egzaminem oraz Front-End Developer od podstaw wraz z egzaminem.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, w zawiązku z planowaną organizacją w październiku 2021 roku szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, zaprasza do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych: Programista C++ od podstaw wraz z egzaminem oraz Front-End Developer od podstaw wraz z egzaminem.

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.08.2021r

Wejdź na rynek z perspektywą najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021r

Wejdź na rynek z perspektywą pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz


 


ZAPYTANIE OFERTOWE: W zawiązku z realizacją projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn: Stylizacja paznokci z elementami kosmetyki twarzy.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11


Zaproszenie do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, w zawiązku z planowaną organizacją w III/IV kwartale 2021 roku szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: "Wejdź na rynek z perspektywą" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, Podziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, zaprasza do składania wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych zgodnie z poniższym załącznikiem.

Zaproszenie do składania wyceny

Załącznik nr 1 - część 1

Załącznik nr 1 - część 2


Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe 

 

Załącznik nr 1 - harmonogram szkolenia

Załącznik nr 2 - program szkolenia

Załącznik nr 3 - wzór zaświadczenia

Załącznik nr 4 - kalkulacja kosztów

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.03.2021r

Twoja ścieżka do zatrudnienia najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2021r

Twoja ścieżka do zatrudnienia pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2021r

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2021r

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.09.2020r

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy najkorzystniejsze oferty pobierz

Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2020r

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2020r

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy pobierz

załączone pliki

L.P. Nazwa plik Plik
1 Załącznik nr 1– Formularz ofertowy pobierz
2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US pobierz
4 Załącznik nr 4 – Oświadczeni o potencjale technicznym wraz z wykaz osób pobierz
5 Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz
6 Załącznik nr 6 – Program szkolenia pobierz
7 Załącznik nr 7 – Harmonogram szkolenia pobierz
8 Załącznik nr 8 – Kalkulacja kosztów szkolenia pobierz
9 Załącznik nr 9 – wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej pobierz
10 Załącznik nr 10 – wzór umowy pobierz
11 Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO pobierz

 

Wytworzył:
(2015-11-23)
Udostępnił:
Kęsiak Ireneusz
(2015-11-23 13:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Solata Jakub
(2022-10-17 13:48:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki