Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:49:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-07-28 12:45:08 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-07-28 12:44:11 USUNIĘCIE
wykasowano dokument HTML 2004-07-28 12:43:48 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 12:43:09 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 12:42:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => 'Instrukcja korzystania zBIPu', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 11:48:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:47:11 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:47:09 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:46:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:45:56 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:45:53 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:45:02 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:42:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:42:02 MODYFIKACJA