Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2004-07-28 10:55:07 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:54:43 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:54:36 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:54:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:54:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-07-28 10:54:24 UTWORZENIE
Instrukcja korzystania z BIP* dokument HTML 2004-07-28 10:53:45 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 10:53:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 10:52:29 UTWORZENIE
wykasowano dokument HTML 2004-07-28 10:50:48 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '1', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:49:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:49:01 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 10:48:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-07-28 10:48:52 UTWORZENIE
Ogłoszenia o przetargach dokument HTML 2004-07-28 10:28:47 MODYFIKACJA