Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
ePuls dokument HTML 2004-07-28 13:01:12 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30547', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:52:12 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30547', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:52:11 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30547', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:52:05 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:52:01 MODYFIKACJA
Instrukcja obsługi BIPu dokument HTML 2004-07-28 12:51:31 MODYFIKACJA
Instrukcja obsługi BIPu dokument HTML 2004-07-28 12:50:54 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Instrukcja obsługi BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 12:49:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-07-28 12:45:08 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2004-07-28 12:44:11 USUNIĘCIE
wykasowano dokument HTML 2004-07-28 12:43:48 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 12:43:09 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => '', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 12:42:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'head' => 'Instrukcja korzystania zBIPu', 'hfcolor' => '', 'hbcolor' => '', 'author' => '', ) dokument HTML 2004-07-28 11:48:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '3', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:47:11 MODYFIKACJA