Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '2', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:35:01 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '30541', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:34:52 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Instrukcja korzystania z BIPu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'tcolor' => '', 'bcolor' => '', 'visible' => 't', ) element menu 2004-07-28 11:34:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2004-07-28 11:34:24 UTWORZENIE
Załatwianie spraw element menu 2004-07-28 10:57:40 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-07-28 10:57:40 MODYFIKACJA
Podstawowe dane podmiotu element menu 2004-07-28 10:57:35 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-07-28 10:57:35 MODYFIKACJA
Struktura urzędu element menu 2004-07-28 10:57:31 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-07-28 10:57:31 MODYFIKACJA
Dyrekcja Urzędu element menu 2004-07-28 10:57:27 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-07-28 10:57:27 MODYFIKACJA
Podstawy prawne działania urzędu element menu 2004-07-28 10:57:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-07-28 10:57:22 MODYFIKACJA
Tryb działania władz publicznych element menu 2004-07-28 10:57:17 MODYFIKACJA