☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 20.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 499955
2 Oferty pracy w PUP Katowice 302640
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75728
4 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 74148
5 Druki wzorcowe do pobrania 69458
6 Informacje dla bezrobotnych 22050
7 Archiwum - Usługi społeczne 18789
8 Zapytania ofertowe 16394
9 Dyrektor 15603
10 Moja sprawa 15518
11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 15107
12 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 14353
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 12463
14 Rejestracja 11972
15 Zastępca dyrektora 11677
16 Schemat organizacyjny 11347
17 Godziny otwarcia 11339
18 Struktura Organizacyjna 10816
19 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10712
20 Główny księgowy 10500
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9843
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8980
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 8490
24 Plan postępowań o udzielenie zamówień 8395
25 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7911
26 Redakcja Biuletynu 7549
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 7501
28 Instrukcja korzystania z BIP 7134
29 Regulamin organizacyjny 7113
30 Status Jednostki 6953
31 Ustawa o samorządzie powiatowym 6611
32 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 6496
33 Statystyka lokalna 6388
34 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 6314
35 Zestawienie środków trwałych 5894
36 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5526
37 Dostęp do Informacji Publicznej 5329
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 5326
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 5271
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5092
41 Kontrole rok 2008 4936
42 Kontrole rok 2007 4570
43 Kontrole rok 2010 4530
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 4481
45 Kontrole rok 2012 3881
46 Kontrole rok 2013 3836
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3812
48 Kontrole rok 2011 3581
49 Polityka Prywatności 3332
50 Kontrole rok 2015 2749
 
liczba odwiedzin: 499955