☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 485469
2 Oferty pracy w PUP Katowice 295836
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75241
4 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 69026
5 Druki wzorcowe do pobrania 68618
6 Informacje dla bezrobotnych 21126
7 Moja sprawa 15518
8 Dyrektor 14673
9 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14564
10 Archiwum - Usługi społeczne 14205
11 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 13835
12 Zapytania ofertowe 12943
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 11947
14 Rejestracja 11438
15 Zastępca dyrektora 10955
16 Godziny otwarcia 10786
17 Schemat organizacyjny 10532
18 Struktura Organizacyjna 10117
19 Główny księgowy 9826
20 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9718
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9381
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8359
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 7895
24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7331
25 Redakcja Biuletynu 7055
26 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 6606
27 Instrukcja korzystania z BIP 6602
28 Regulamin organizacyjny 6569
29 Status Jednostki 6445
30 Ustawa o samorządzie powiatowym 6146
31 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 6006
32 Statystyka lokalna 5821
33 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 5781
34 Zestawienie środków trwałych 5444
35 Plan postępowań o udzielenie zamówień 5373
36 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5061
37 Dostęp do Informacji Publicznej 4865
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 4841
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 4807
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4658
41 Kontrole rok 2008 4498
42 Kontrole rok 2007 4085
43 Kontrole rok 2010 4077
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 3948
45 Kontrole rok 2012 3462
46 Kontrole rok 2013 3385
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3250
48 Kontrole rok 2011 3113
49 Polityka Prywatności 2913
50 Kontrole rok 2015 2281
 
liczba odwiedzin: 485469