☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Sobota 13.07.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 500491
2 Oferty pracy w PUP Katowice 302900
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75754
4 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 74365
5 Druki wzorcowe do pobrania 69496
6 Informacje dla bezrobotnych 22116
7 Archiwum - Usługi społeczne 18979
8 Zapytania ofertowe 16573
9 Dyrektor 15664
10 Moja sprawa 15518
11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 15137
12 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 14376
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 12480
14 Rejestracja 12002
15 Zastępca dyrektora 11703
16 Schemat organizacyjny 11389
17 Godziny otwarcia 11364
18 Struktura Organizacyjna 10870
19 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10761
20 Główny księgowy 10530
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9866
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 9033
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 8531
24 Plan postępowań o udzielenie zamówień 8530
25 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7942
26 Redakcja Biuletynu 7578
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 7550
28 Instrukcja korzystania z BIP 7163
29 Regulamin organizacyjny 7146
30 Status Jednostki 6982
31 Ustawa o samorządzie powiatowym 6641
32 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 6513
33 Statystyka lokalna 6417
34 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 6342
35 Zestawienie środków trwałych 5918
36 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5547
37 Dostęp do Informacji Publicznej 5351
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 5345
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 5300
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5109
41 Kontrole rok 2008 4956
42 Kontrole rok 2007 4593
43 Kontrole rok 2010 4552
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 4503
45 Kontrole rok 2012 3905
46 Kontrole rok 2013 3856
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3836
48 Kontrole rok 2011 3607
49 Polityka Prywatności 3359
50 Kontrole rok 2015 2772
 
liczba odwiedzin: 500491