☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 482744
2 Oferty pracy w PUP Katowice 294820
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75195
4 Druki wzorcowe do pobrania 68528
5 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 68152
6 Informacje dla bezrobotnych 21007
7 Moja sprawa 15518
8 Dyrektor 14563
9 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14495
10 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 13786
11 Archiwum - Usługi społeczne 13429
12 Zapytania ofertowe 12425
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 11897
14 Rejestracja 11374
15 Zastępca dyrektora 10881
16 Godziny otwarcia 10729
17 Schemat organizacyjny 10441
18 Struktura Organizacyjna 10047
19 Główny księgowy 9758
20 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9534
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9335
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8318
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 7841
24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7286
25 Redakcja Biuletynu 7002
26 Instrukcja korzystania z BIP 6540
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 6529
28 Regulamin organizacyjny 6523
29 Status Jednostki 6399
30 Ustawa o samorządzie powiatowym 6113
31 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 5956
32 Statystyka lokalna 5772
33 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 5739
34 Zestawienie środków trwałych 5405
35 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5022
36 Plan postępowań o udzielenie zamówień 4919
37 Dostęp do Informacji Publicznej 4827
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 4787
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 4766
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4614
41 Kontrole rok 2008 4455
42 Kontrole rok 2007 4043
43 Kontrole rok 2010 4037
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 3902
45 Kontrole rok 2009 3486
46 Kontrole rok 2012 3428
47 Kontrole rok 2013 3347
48 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3202
49 Kontrole rok 2011 3076
50 Polityka Prywatności 2879
 
liczba odwiedzin: 482744