☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 22.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 497086
2 Oferty pracy w PUP Katowice 301179
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75533
4 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 72955
5 Druki wzorcowe do pobrania 69222
6 Informacje dla bezrobotnych 21739
7 Archiwum - Usługi społeczne 17734
8 Zapytania ofertowe 15532
9 Moja sprawa 15518
10 Dyrektor 15295
11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14908
12 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 14172
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 12267
14 Rejestracja 11766
15 Zastępca dyrektora 11431
16 Godziny otwarcia 11157
17 Schemat organizacyjny 11094
18 Struktura Organizacyjna 10561
19 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10453
20 Główny księgowy 10264
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9656
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8766
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 8303
24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7722
25 Plan postępowań o udzielenie zamówień 7606
26 Redakcja Biuletynu 7352
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 7226
28 Instrukcja korzystania z BIP 6939
29 Regulamin organizacyjny 6914
30 Status Jednostki 6763
31 Ustawa o samorządzie powiatowym 6435
32 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 6323
33 Statystyka lokalna 6197
34 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 6124
35 Zestawienie środków trwałych 5725
36 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5339
37 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 5144
38 Dostęp do Informacji Publicznej 5142
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 5094
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4915
41 Kontrole rok 2008 4762
42 Kontrole rok 2007 4388
43 Kontrole rok 2010 4353
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 4281
45 Kontrole rok 2012 3702
46 Kontrole rok 2013 3650
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3636
48 Kontrole rok 2011 3394
49 Polityka Prywatności 3162
50 Kontrole rok 2015 2577
 
liczba odwiedzin: 497086