☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach (pup.katowice.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 483050
2 Oferty pracy w PUP Katowice 294946
3 Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów 75201
4 Druki wzorcowe do pobrania 68544
5 Archiwum - Ogłoszenia o przetargach 68291
6 Informacje dla bezrobotnych 21018
7 Moja sprawa 15518
8 Dyrektor 14577
9 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14513
10 Regulaminy dot. aktywnych form pomocy 13791
11 Archiwum - Usługi społeczne 13555
12 Zapytania ofertowe 12496
13 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 11902
14 Rejestracja 11383
15 Zastępca dyrektora 10893
16 Godziny otwarcia 10735
17 Schemat organizacyjny 10452
18 Struktura Organizacyjna 10057
19 Główny księgowy 9768
20 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9544
21 Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 9340
22 Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8322
23 Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 7848
24 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 7291
25 Redakcja Biuletynu 7011
26 Instrukcja korzystania z BIP 6549
27 Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych 6537
28 Regulamin organizacyjny 6530
29 Status Jednostki 6404
30 Ustawa o samorządzie powiatowym 6116
31 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 5959
32 Statystyka lokalna 5780
33 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 5744
34 Zestawienie środków trwałych 5408
35 Kontrole rok 2006 i wcześniej 5026
36 Plan postępowań o udzielenie zamówień 4980
37 Dostęp do Informacji Publicznej 4832
38 Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych 4802
39 Sprawozdania dot. udzielonej pomocy publicznej 4769
40 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4617
41 Kontrole rok 2008 4460
42 Kontrole rok 2007 4046
43 Kontrole rok 2010 4041
44 Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 3906
45 Kontrole rok 2012 3431
46 Kontrole rok 2013 3350
47 Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się 3205
48 Kontrole rok 2011 3079
49 Polityka Prywatności 2884
50 Kontrole rok 2015 2231
 
liczba odwiedzin: 483050