☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 24.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działania


Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2008 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r.  poz. 149 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych.
 
Podstawowy zakres zadań Powiatowego Urzędu Pracy
 • - Udzielanie petentom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP,
  podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy
 • - Kierowanie osób bezrobotnych na subsydiowane miejsca pracy
 • - Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 • - Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników
 • - Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym regionie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej
 • - Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych
 • - Organizowanie i finansowanie robót publicznych
 • - Organizowanie szkoleń zgodnie z Art. 2 Ust. 1 pkt 32 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • - Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy
 • - Obsługa niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
 • - Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy
 • - Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca
   

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X