☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 01.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon stażowy

PUP logo

Bon stażowy

 

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości 100 zł, łącznie ze stypendium

  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego na deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa powyżej, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Referat ds. Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
Udostępnił:
Ireneusz Kęsiak
(2014-08-13 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ireneusz Kęsiak
(2014-08-13 14:15:15)
 
liczba odwiedzin: 1359253

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X