Pośrednictwo pracy


Cele pośrednictwa pracy:

  • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
  • pozyskiwanie ofert pracy
  • udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszonych miejscach pracy
  • informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach
  • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujacych pracy z pracodawcami
  • współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy
  • informowanie bezrobotnych poszukujących pracy oraz pracodawców o przysługujących im prawach i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy.

Wytworzył:
Małgorzata Ormiańska - Referat ds. Pośrednictwa Pracy
Udostępnił:
Bentkowski Marek
(2004-07-30 11:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Hajdas Dariusz
(2008-06-17 13:52:37)