Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób niepełnosprawnych

 

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

 

Urząd, na wniosek osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy, może finansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100% kosztów, lecz nie więcej niż wysokość 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym w umowie podpisywanej pomiędzy urzędem a osobą niepełnosprawną.

 

Źródłem finansowania studiów podyplomowych jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wytworzył:
Joanna Jurkowska
Udostępnił:
Barański Jordan
(2012-10-02 11:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Jordan
(2012-10-02 14:50:21)